نظرسنجی جدید

کدام طرح کارتونی را بیشتر میپسندید؟

رنگ کلاسور مورد علاقه ی شما کدام مورد میباشد؟